woensdag 12 april 2017

Fouten

Omdat ik onlangs tegen Roger zei dat ik nog zoveel kleine fouten vond in het toekomstige boek over de Grote Oorlog (en ik heb het dan enkel over taalfouten die ikzelf eigenlijk al had moeten opmerken bij een eerste lezing, hoewel het feit dat Roger - of iemand anders - daarna iets veranderde aan de tekst uiteraard ook kan gemaakt hebben dat de hele zin niet meer klopte) besloot Roger op zijn beurt nog eens alles na te lezen.

Op zich vind ik dat heel goed (destijds liet ik mijn typoscripten door 5 à 10 mensen nalezen en dan nog zijn er hier en daar fouten in de gepubliceerde boeken blijven staan) maar de deadline komt nu wel heel dichtbij en de volgende weken zullen weer druk worden!

Deze avond heb ik weer tientallen soldatenbestanden nagelezen en verbeterd (alleen op de taal gelet). Maar Roger (die ondertussen ook teksten nalas) vond weer veel historische fouten of tegenstrijdigheden in de inhoud, foute data (omdat bij het overtypen van bronnen - die niet vermeld waren maar die Roger online of elders vond - fouten werden gemaakt), foute details, enzovoort.

Ik weet echt niet of we kunnen op tijd klaar geraken (oei, het moet, hoe dan ook!)

Eigenaardig is het goed, hoe het verlopen is. Eerst zou Mieke eindredacteur zijn maar zij zou niet veel meer gedaan hebben dan ik, vrees ik.
Nu Roger dat werk heeft overgenomen, heeft hij het heel druk... maar durf ik ook objectief te zeggen dat er heel veel historische fouten vermeden zijn (en zelfs hier en daar stilistische fouten: daarom laat ik meestal Roger mijn schrijfsels nalezen) en dat ik geloof dat het een heel mooi boek zal worden!

Bestaat er toch zoiets als "voorzienigheid"?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten