woensdag 18 januari 2017

Tevergeefs wachten op te vertalen teksten

Eva wilde liever bij onthaalmoeder Lutti blijven toen we haar daar gisteren gingen ophalen, dat was duidelijk! Terwijl destijds Elena, van zodra ze kon stappen, zich fier naar Roger en mij haastte, keerde Eva zich resoluut naar Lutti en begon naar haar toe te stappen. 😄

"Thuis" troffen we onze dochter en een beetje zieke (buikgriep) Elena en Matthias.
Het griepje verhinderde niet dat we veel hebben gespeeld, eerst onder ons en later met de buurtjes Millie, Lionel en Anna. Uiteraard waren er de nodige ruzies, en Eva gaf zelfs blijk van jaloezie telkens als Elena of Matthias een beetje te fel werden aangehaald.

Na het avondeten en het slaapritueel van de kindjes haalden Roger en ik vriend Karel af aan zijn flat. Samen reden we nog eens naar Vlierbeek. We dronken er Orval (lekker deze keer) en wisselden nieuwtjes en herinneringen uit. Karel had een folder bij zich over opvallend betaalbare serviceflats in het Leuvense (niet in Leuven zelf, maar in een "voorstad" met gemakkelijke verbinding met Leuven). Karel werd in oktober 75 jaar en dan begin je al even te denken aan de toekomst! 😉
Moest ik zonder Roger vallen, die flatjes zouden mij wel aanstaan.

Heel de dag had ik gewacht op te vertalen teksten die me voor deze week werden beloofd. En terwijl we daar "In den  Rozenkrans" van de abdij van Vlierbeek zaten, vroeg Karel ineens, nadat ik voor de zoveelste keer mijn horloge bekeek: 'Jullie zijn toch niet gehaast?'
Ik heb toen moeten uitleggen dat ik niet naar het uur keek maar naar binnenkomende mails, wat Karel wonderlijk vond.

We kwamen heel laat thuis gisteren (en ik voelde me zo moe!). Helaas, de verwachte teksten had ik nog steeds niet aangekregen.

Vandaag heb ik er ook tevergeefs op gewacht.

Nee, het gaat deze keer niet over betalend werk. Omdat Juan Masondo heeft beloofd te zullen komen spelen op de poëzieavond in Opheers, had ik aan de organisatoren gevraagd om mij de teksten te mailen. Zo kon ik die vertalen voor Bernadette die Juan zal vergezellen en anders niet veel zal hebben aan de poëzieavond vermits ze geen Nederlands begrijpt.
Helaas, als ik nog lang op die teksten moet wachten, krijg ik die niet meer op tijd vertaald!

Vandaag even bezoek gekregen van vriendin Liliane. Ze stelde me terloops voor lid te worden van hun wandelclub... al was het maar om nieuwe mensen te leren kennen.
Ik vrees echter dat we hier in Haspengouw nu al meer dan voldoende mensen kennen!😊

Geen opmerkingen:

Een reactie posten